Svojím darom spôsobíte,
Dary do tohto fondu sú zdvojené
že narastie počet mladých ľudí oslovených kresťanskými lektormi!

Nová generácia na dobrej ceste

Čo je Nová generácia na dobrej ceste?

V školskom roku 2017/18 podporila F-nadácia 21 lektorov, ktorí prednášali pre 32 548 študentov 1 557 hodín a strávili 359 hodín s 7 199 študentami. Z počtu 21 lektorov je 10 lektorov v programe „Nová generácia na dobrej ceste“. Lektori nie sú platení zo štátnych peňazí či europských grantov. Ich činnosť je plne financovaná zo súkromných zdrojov. Z každého daru do fondu „Nová generácia na dobrej ceste“ lektor obdrží 200 % darovanej čiastky. Pridáte se k nám?

  • Bankový účet SK6883300000002100843493, BIC: FIOZSKBAXXX 
  • Variabilný symbol 17 - financie na zdvojovanie
  • 170XX - variabilný symbol jednotlivých lektorov
  • Dary do tohto fondu sú zdvojené. Napr. keď prispejete 20 €, na podporu práce lektora F-nadácia poskytne 40 €.
  • Svojím darom spôsobite, že narastie počet mladých ľudí oslovených kresťanskými lektormi.

Lektori Novej generácie na dobrej ceste.

Číslo pod fotografiou lektora je variabilný symbol pre jeho podporu.