Čo je F-nadácia?

F-nadácia bola založená 25. júla 1994. Spočiatku sa venovala vlastným projektom v oblasti misie cez jazykové vzdelávanie a v oblasti kresťanskej duchovnej hudby. Veľmi skoro  sa pustila aj do menšej podpory dalších křesťanských neziskových organizácií.

V druhej fáze života nadácie (cca 1998 - 2012) došlo k premene na grantujúcu kapitálovu nadáciu – vybudovanie vlastného nadačného  majetku, z ktorého  výnosov sú podporované kresťanské projekty zastrešené inými organizáciami. Od roku 2000 F-nadácia každoročne vypisuje výberové konanie na podporu kresťanských projektov. Spočiatku šlo o podporu vzdelávania, neskôr o podporu práce s mládežou a evanjelizácie. 

Od r. 2007 F-nadácia cielene podporuje štedrosť druhých a pozýva ďalších dárcov k spoločnému dávaniu. V roku 2013 prešla na systém správy dárcovských fondov, ktoré pre darcov bezplatne spravuje. 

Práve prostredníctvom dárcovských fondov vás pozývame k podpore projektov, ktorým sami veríme a to jednoznačne adresným spôsobom – prispievate presne na to, čo si vyberiete.

Všetky dárcovské fondy F-nadácie majú 0% réžiu z prijatých darov, všetky dary sú v plnej výške využité na určený účel, réžia nadácie je financovaná z iných zdrojov. Dar poskytnutý F-nadácii je možné odčítať od  daňového základu.